سری هوشمند فیبر چیپ سیل GYXKT0812

فیبر چیپ سیلر مدل GYXKT0812 یک دستگاه مناسب جهت اجرای چیپ سیل سطحی، آب بندی پل ها و سیل کت در سایر پروژه های راهسازی. لایه آسفالتی ایجاد شده با فیبر حداکثر تماس و چسبندگی را ایجاد می کند.
این دستگاه به عنوان یک سیستم هوشمند توسط شرکت ما توسعه یافته و حقوق آن به ثبت رسیده است. بهبود طراحی قیرپاش مدل GYKT0616B در این ماشین منجر به طراحی دو ردیف قیرپاش در اطراف سیستم پاشش فیبر شده است که می توان هر بخش را به تنهایی بهره برداری کرد و در در انواع پروژه ها مورد استفاده قرار داد.

Read More
دستگاه چیپ سیلر مدل HGY5250TFC

چیپ سیلر مدل HGY5250TFC یک دستگاه کوچک با قدرت مانور بالا جهت اجرای چیپ سیل سطحی، آب بندی پل ها و سیل کت در سایر پروژه های راهسازی است. به همین واسطه است که نه تنها از آن جهت تعمیر و نگهداری لایه رو سازی در جاده های پر تردد می توان بهره گرفت، بلکه در احداث راه های روستایی و جاده های کم تردد نیز بکار گیری می شود.

همانطور که در سالیان اخیر شاهد افزایش پیوسته بار ترافیکی در جاده های کشور بوده ایم، این امر تخریب روسازی را به دنبال داشته است لذا توجه به روش های نگهداری بیش از پیش احساس می شود.

Read More